Raad van Toezicht

Om de kwaliteit en continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen is het van belang een goed bestuur te hebben. Om intern toezicht te hebben binnen een zorginstelling is er een toezichthoudende orgaan van Ambulante Jeugdhulp de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft als hoofdtaken ervoor te zorgen dat er zicht is op het beleid van het bestuur en inzicht heeft in de algemene gang van zaken binnen Ambulante Jeugdhulp. Voor het beoefenen van deze taken en bevoegdheden maken zij gebruik van de Governancecode Zorg. Deze governancecode zorgt er voor dat goede zorg kan worden gewaarborgd, er kan worden gewerkt aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en het vertrouwen als organisatie.

Ambulante Jeugdhulp B.V. is bezig met de oprichting van de Raad van Toezicht. Neem voor informatie contact op via: [email protected]