Klachtenprocedure

Binnen Ambulante Jeugdhulp staat de kwaliteit van de zorg voor ons centraal. Wij hechten hier veel waarde aan en daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zijn advies of verbeteringen bij ons kenbaar te maken. Laat het ons dan graag weten via: [email protected] 

Indien je een klacht wilt indienen? 

Heb je een klacht bij ons doorgegeven en heb je het gevoel dat er te weinig mee wordt gedaan. Dan bestaat er de mogelijkheid om een externe klacht in te dienen. Ambulante Jeugdhulp is aangesloten bij Klachtenportaal zorg. Daar kan jij jouw klacht kenbaar maken zodat wij hopelijk gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Dit met als doel dat de kwaliteit van de zorgt wordt verbetert en de belangen van de cliënten en medewerkers worden beschermd.  
https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/