Raad van Bestuur

De raad van het bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de dienstverlening die Ambulante Jeugdhulp aanbiedt. Vanuit de raad van bestuurd zijn wij verantwoordelijk voor de strategische leiding van de organisatie, de financiële opvolging en de relatie met partners.