Cliënvertrouwenspersoon

Vanuit Ambulante Jeugdhulp wijzen wij cliënten op het gebruik van een vertrouwenspersoon van het AKJ. Het AKJ is er voor cliënten die jeugdzorg ontvangen en hier vragen over hebben die zij elders niet kunnen bespreken.