Sterker door hulp

Sterker door hulp

Over Ons

Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren die ondersteuning nodig
hebben in de thuissituatie, op school of elders.
Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak.
We streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.

Persoonlijke benadering is van groot belang in de zorg.
Bovendien is iedere situatie verschillend. Ambulante Jeugdhulp werkt
daarom vraaggericht, zodat de doelen van de jongere en verzorgers centraal staan.
We zorgen voor een goede match tussen jongere en hulpverlener. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

ONZE WERKWIJZE

Ambulante Jeugdhulp is er voor jongeren van 6 tot 25 jaar die thuis of elders wonen.

We bieden zorg in de door u gewenste omgeving. Dit kan thuis zijn, op school, werk, sportclub of elders.

Onze zorg is 7 dagen per week toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond of problematiek. De reden tot ondersteuning is zeer divers. Sommige jongeren hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie.

 • Gedragsproblematiek
 • Opstandig gedrag, ODD
 • Autisme: klassiek, asperger en PDD-NOS
 • Concentratieproblematiek: ADHD, ADD
 • Hechtingsproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking
 • Opvoedondersteuning
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding

Intake en evaluatie

In een intakegesprek wordt er samen met de jongere en verzorgers een plan van aanpak opgesteld. Hierbij staat de hulpvraag centraal. We maken samen afspraken om naar een doel toe te werken.

Op basis van het plan zoekt Ambulante Jeugdhulp de begeleider die het beste aansluit bij de jongere en het gezin.. Deze gaat zo snel mogelijk aan de slag om de gestelde doelen te behalen.

Tussentijds evalueren we om te bespreken hoe de aanpak werkt en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze gesprekken worden gevoerd op een locatie die aansluit bij de wensen van het gezin.

We bieden ambulante hulp in de verschillende vormen.
De vorm is afhankelijk van de hulpvraag en wens van de jongere
en verzorgers. Sommige jongeren hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie waarbij gedragsproblematiek kan voorkomen.

Ambulante Jeugdhulp is gespecialiseerd in de volgende zaken:

 • Eén-op-één begeleiding (thuis, school, stage, werk, sportvereniging of elders)
 • Opvoedondersteuning en advies aan verzorgers
 • Gesprekken met het gezin / systeem.- (Weerbaarheids)training
 • Groepsgesprekken
 • Psycho-educatie
 • Huiswerkbegeleiding
 • Sporten
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding

KWALITEITSEISEN

skj
agb
ISO_9001-2015_Logo_(2017.06.26)

Om de beste kwaliteit te bieden stellen wij een aantal eisen aan onze medewerkers,

 • Alle in bezit van geldig VOG verklaring (niet langer dan 1 jaar oud)

 • Geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

 • Aangemeld bij het Algemeen Gegevens Beheer Code (AGB)

 • Al onze medewerkers hebben een aansprakelijkheidsverzekering

 • Al onze medewerkers zijn aangesloten bij een klachtencommissie

 • ISO 9001 2015 Gecertificeerd

ONZE MEDEWERKERS

 • De juiste match

  Jeugdzorg is maatwerk. Iedere situatie vraagt om een andere benadering. Een goede match tussen jongere en hulpverlener is belangrijk. Daarom besteedt Ambulante Jeugdhulp veel aandacht aan het vinden van een hulpverlener die optimaal aansluit bij uw situatie.

 • Opleiding en kennis

  Onze medewerkers beschikken over een relevante opleiding op het gebied van jeugdhulp en zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Zij hebben de juiste kennis over en affiniteit met de jongeren die zij begeleiden.

 • Betrouwbaar

  Alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) van maximaal 1 jaar oud. Hiernaast zijn ze AGB geregistreerd, hebben een aansprakelijkheidsverzekering en zijn aangesloten bij een klachtencommissie.

Zorgcoördinatoren

ilona

Ilona

Zorgcoördinator Haarlem / Haarlemmermeer

 

Even voorstellen: ik ben Ilona Olofsen. Sinds augustus 2019 werk ik met veel plezier als zorgcoördinator voor Ambulante Jeugdhulp in de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem.

Gehoord en gezien worden, daar schort t wel eens aan in de hulpverlening.... vaak is er maar kort tijd, wordt er van de jongeren/ouders verwacht dat je op een ‘onpersoonlijke’ locatie komt voor een gesprek of werken er geen passende begeleiders met uw kind. Hier willen wij van ambulante jeugdhulp verschil in maken en hier werk ik met veel plezier aan mee in mijn rol als zorgcoördinator. Wat mij zo aanspreekt is de persoonlijke benadering, bij de jongeren thuis/op school of elders. Zo krijg ik een goed beeld van de situatie en kan ik een begeleider selecteren die het beste aansluit. Ook het korte lijntje met ouders/jongeren/verwijzer is heel prettig, eventuele ‘problemen’ worden zo snel opgelost.

Bent u op zoek naar ondersteuning of begeleiding in de regio Haarlem en Haarlemmermeer neem dan contact op middels mail of telefonisch. Indien u mailt kan dit naar: [email protected] of telefonisch naar 085 0517452

IMG_20200202_113952

Sharon

Zorgcoördinator Midden Holland (regio Gouda, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den Ijssel)

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms loop je tegen problemen aan waar je zelf, of met alleen hulp ouders en docenten niet uitkomt. In dat geval biedt Ambulante Jeugdhulp uitkomst.

Als zorgcoördinator bij Ambulante Jeugdhulp zet ik mij in om de beste ondersteuning en begeleiding in te zetten voor jongeren die ergens in hun leven vastlopen. Heb jij, of heeft uw kind ondersteuning nodig bij activering, het volgen van school, of opleiding, het opdoen van sociale contacten, omgaan met een psychische stoornis, of gedragsproblematiek? Wij hebben een breed netwerk van ervaren professionals in de jeugdzorg die uitkomst kunnen bieden bij deze problemen.

Voor ondersteuning en begeleiding in de regio Midden-Holland (Gouda en omliggende gemeenten en de gemeente Lansingerland) kunt u bellen met nummer 085 0517455, of mailen naar [email protected].

Het streven is zo snel mogelijk na aanmelding een intake te plannen waarin we bespreken welke ondersteuning er nodig is en waarna ik de meest geschikte begeleider koppel voor optimale jeugdhulpverlening.

Hiam Melhem

Hiam

Zorgcoördinator Noord-Holland

 

Mijn naam is Hiam Melhem en ik ben werkzaam als zorgcoördinator in Noord-Holland.

Als ouder, kind en of jongere komt er een hoop op je af. Er zijn een hoop verwachtingen waar je van jezelf of van je sociale omgeving aan moet voldoen. Op het moment dat je die verwachtingen niet waar kan maken kan dit voor stress, obstakels, frustraties en eventuele (ontwikkeling) achterstanden zorgen.

Samen met jou wordt er gekeken waar je tegen aan loopt? Wat je nodig hebt? En hoe wij dit het beste kunnen bewerkstelligen? Aan de hand daarvan worden er samen doelen opgesteld met als streven om de kwaliteit van het leven te kunnen verbeteren.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 085 0517453 of email adres: [email protected]

Marc

Marc

Zorgcoördinator Holland Rijnland

 

Ieder kind heeft eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Soms kan het echter lastig zijn om je te ontwikkelen of te voldoen aan taken of vragen vanuit je omgeving.

Als zorgcoördinator kijk ik samen met jou welke zorgvragen er zijn en op welke manier we jou hierin kunnen ondersteunen.

Iedereen verdient het om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Samen gaan we hier vol passie mee aan de slag!

 

Voor meer informatie neem contact op via de mail: [email protected]
of telefonisch via: 071 5291442

Niels van Rheenen

Niels

Zorgcoördinator Schoolondersteuning

 

Ik geloof erin dat jeugdhulpverlening en onderwijs elkaar kunnen en moeten aanvullen.
Bij Ambulante Jeugdhulp maken we het verschil door zo snel mogelijk begeleiders met veel ervaring in de jeugdhulpverlening in te zetten op scholen. Waardoor scholen en leerlingen niet onnodig lang hoeven te wachten op passende ondersteuning. Ik vind het belangrijk om daarbij volledig aan de vraag van de school te voldoen. Ik zorg daarom voor een optimale match tussen begeleiders en leerlingen of scholen. Ik ben trots op het ‘één begeleider voor de hele school’-concept van Ambulante Jeugdhulp. Waarbij één begeleider vraaggericht en preventief meerdere leerlingen van een school kan begeleiden.

Met veel enthousiasme ondersteun ik scholen om dit concept volledig afgestemd op hun school uit te voeren. Of u nu ondersteuning zoekt voor een enkele leerling, een klas of de gehele school, ik denk graag met u mee hoe uw school kan samenwerken met Ambulante Jeugdhulp.

Scholen in Noord Holland en Zuid Holland kunnen in contact met mij komen door te bellen naar 06 407 425 10 of te mailen naar [email protected]

Hamza

Hamza

Zorgcoördinator ambulante jeugdhulp
Doelgroep volwassenen (Wmo)

Ik heb een aantal jaar als Wmo consulent gewerkt en ben bekend met de route van aanvraag tot afhandeling. Een Wmo aanvraag zal soms best veel van u vragen en u moet hierbij veel regelen naast alles wat er al speelt. Het is daarom voor veel mensen een grote drempel om hulp te vragen. Wij kunnen dit samen met u doen! Ik wil graag mijn expertise gebruiken om u te ondersteunen bij het aanvragen van de hulp die u nodig heeft. U staat er niet alleen voor.

Mijn kracht ligt bij het ondersteunen, motiveren en adviseren van mensen die om verschillende redenen niet verder komen in de maatschappij. Ik help mensen met het verbeteren/vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Samen gaan wij op zoek naar de mogelijkheden en creëren wij kansen. Het doel is om stappen te maken richting een nieuwe toekomst met meer stabiliteit, meer zelfregie en zelfredzaamheid.

Wilt u zich aanmelden, een casus voorleggen of meer weten over ons aanbod op het gebied van Wmo. Neem dan contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer 085-0517456. Wilt u ons liever mailen, dat kan door een e-mail te sturen naar [email protected]

Jeannine Threels

Jeannine Threels

Zorgcoördinator Utrecht West

Ik zal mezelf even voorstellen, Jeannine Threels en werk sinds eind september 2020 als zorgcoördinator bij Ambulante Jeugdhulp in Utrecht West. Ambulante Jeugdhulp is opgericht in 2018 uit passie, om de Ambulante zorg te verbeteren. De oprichters van Ambulante Jeugdhulp zagen dat de hulpvraag van jongeren niet aansloot op het aanbod van Ambulante zorg. Er waren veel wisselende begeleiders en deze hadden te weinig stevigheid om aan de hulpvraag van de jongere te voldoen. Op het moment is de ondersteuning vanuit Ambulante Jeugdhulp zeer divers, dit kan variëren van een maatje tot intensieve begeleiding in de thuis of schoolsituatie.

Belangrijk is dat jong en oud zichzelf kan zijn, met zijn eigen verhalen, talenten, mogelijkheden en krachten. Bovendien is het belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt zonder oordeel en de er tijd wordt genomen om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Soms heeft de hulpvrager gespecialiseerde hulp nodig om welke reden dan ook, wij als Ambulante Jeugdhulp willen samen met de hulpvrager en zijn sociale netwerk zorgen dat de hulpvrager weer de regie over eigen leven krijgt.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 085 0517457 of email adres: [email protected]

Missie & Visie

Wij willen de zingeving in het leven en de stabiliteit van jeugdigen bevorderen. Een bekend gezegde luidt ‘’de jeugd is de toekomst’’. Wij ondersteunen jongeren met hulpvragen op alle leefgebieden. Door echt te luisteren naar een cliënt en erkenning te geven aan het probleem, krijgen wij het vertrouwen om een band op te bouwen. Deze vertrouwensband maakt dat wij in samenwerking met de jongere het beste zoeken naar een oplossing die aansluit bij hun wensen.

Respect en waardering staat bij ons centraal. Wij willen ervoor zorgen dat de jeugdige weer volwaardig kan deelnemen in de maatschappij. Hierbij werken wij vanuit de kracht van de cliënt zelf. Door middel van empowerment kijken wij naar de competenties van de cliënt en gaan wij aan de slag deze te vergroten.

Om verandering te creëren is het belangrijk dat het systeem rondom een jeugdige mee verandert of inspeelt op de situatie. In overleg met ouders of opvoeders maken we afspraken die de ontwikkeling van een jeugdige bevorderen.

Wij vinden dat een positieve houding in het leven belangrijk is. Onze visie is dit ook uit te dragen naar de zorgvragers. Immers een positieve instelling zorgt ervoor dat er sneller resultaat kan worden behaald.

Schoolondersteuning

Ambulante Jeugdhulp biedt pedagogische ondersteuning binnen het basis, middelbaar en speciaal onderwijs. De ondersteuning is volledig af te stemmen op de vraag van de school en kan een enkele leerling betreffen, maar ook een klas of de gehele school.

Onze medewerkers staan leerlingen bij die problemen ervaren op vlakken als; concentratie, motivatie, sociaal en emotioneel functioneren, agressie, schoolwisseling en studie- en planningsvaardigheden. Hierbij werken zij reactief, maar vooral preventief en werken wij nauw samen met betrokkenen. Daarnaast kunnen ze leerkrachten coachen, gesprekken voeren met ouders en beleid ontwikkelen.

Enige effecten die merkbaar zijn op scholen waar Ambulante Jeugdhulp zorg biedt zijn: Verlaging van de werkdruk van leerkrachten, intern begeleiders en management team; een afname van leerlingen die geen onderwijs kunnen volgen door hun problematiek en een afname van de inzet van intensievere vormen van begeleiding.

BEWEGEN EN ACTIVEREN

Bewegen bevordert de lichamelijke en de mentale gezondheid.
Wanneer jongeren meer bewegen, komt dit hun welbevinden,
activiteit en energieniveau ten goede. Dit draagt vaak bij aan het
behalen van doelen thuis, op school of werk.

Door onze samenwerking met sportverenigingen kan
Ambulante Jeugdhulp sporten zonder extra kosten
onderdeel maken van de begeleiding.
Bij eén-op-één wordt hulp en ondersteuning geboden tijdens de sportmomenten.

Fysieke zorg begeleiding

In samenwerking met New Generation Security bieden wij fysieke zorg begeleiders aan. Met de expertise op het gebied van bescherming, veiligheid, de-escalatie en fysieke zorgondersteuning. Bieden we veiligheid en ondersteuning aan cliënten en hulpverleners.
Fysieke Zorg Begeleiders zijn zowel theoretisch als praktisch getraind in fysieke en verbale agressiehantering. Door deze meerwaarde, kunnen zij professionele en vakkundige hulp verlenen in acute en onveilige situaties.

Voor meer informatie neem contact op via: [email protected]

Financiering

Wanneer u vragen heeft over de vergoeding van de ambulante zorg kunt u rechtstreekst contact met ons opnemen. Wij ondersteunen u bij de aanvraag.

Binnen de volgende regio’s is het mogelijk om hulp op basis van Zorg In Natura (ZIN) te ontvangen:

Midden Holland (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg
Krimpen aan den Ijssel, Capelle aan den Ijssel Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg
Lansingerland Gecontracteerde Zorg
Haarlemmermeer (Hoofddorp, Badhoevedorp, Spaarnwoude en Nieuw-Vennep) Gecontracteerde Zorg
Regio Alkmaar (Heerhugowaard, Egmond aan Zee en Heiloo) Gecontracteerde Zorg
Holland Rijnland (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Noordwijk en Katwijk) Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg, vanaf 1 april 2020
Zuid Holland Zuid (Dordrecht, Sliedrecht en Alblasserdam) Gecontracteerde Zorg

Wij verlenen hiernaast ook hulp op basis van PGB. Om in aanmerking te komen voor financiering kan er persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd bij de gemeente. Er zijn hierbij drie mogelijkheden; PGB jeugdhulp, PGB Wmo of PGB Wlz.

PGB jeugdhulp is voor hulp voor kinderen onder de 18 met een beperking of psychische problemen. U kunt hiervoor terecht bij uw sociaal wijkteam/CJG.
PGB Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) betreft ondersteuning in het dagelijks leven. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van de gemeente of uw sociaal wijkteam/CJG.
PGB Wlz (Wet langdurige zorg) betreft langdurige en intensieve zorg. Deze vraagt u aan bij het zorgkantoor. Aanvullende informatie over PGB vindt u hier: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/persoonsgebonden-budget-pgb

DOELGROEP

Onze expertise ligt voornamelijk op de doelgroep waarbij,

 • Gedragsproblemen voorkomen

 • School/Werk problemen voorkomen

 • Autisme spectrum stoornis

 • ADHD

 • ODD

 • ADD

 • Hechtingsstoornis

 • Licht verstandelijke beperking

 • Zelfredzaamheid vergroten

 • Ondersteuning bij zelfstandig wonen

RECENSIES

Samenwerkingspartners