Sterker door hulp

Sterker door hulp

Over Ons

Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren die ondersteuning nodig
hebben in de thuissituatie, op school of elders.
Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak.
We streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.

Persoonlijke benadering is van groot belang in de zorg.
Bovendien is iedere situatie verschillend. Ambulante Jeugdhulp werkt
daarom vraaggericht, zodat de doelen van de jongere en verzorgers centraal staan.
We zorgen voor een goede match tussen jongere en hulpverlener. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

ONZE WERKWIJZE

Ambulante Jeugdhulp is er voor jongeren van 6 tot 25 jaar die thuis of elders wonen.

We bieden zorg in de door u gewenste omgeving. Dit kan thuis zijn, op school, werk, sportclub of elders.

Onze zorg is 7 dagen per week toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond of problematiek. De reden tot ondersteuning is zeer divers. Sommige jongeren hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie.

 • Gedragsproblematiek
 • Opstandig gedrag, ODD
 • Autisme: klassiek, asperger en PDD-NOS
 • Concentratieproblematiek: ADHD, ADD
 • Hechtingsproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking
 • Opvoedondersteuning
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding

Intake en evaluatie

In een intakegesprek wordt er samen met de jongere en verzorgers een plan van aanpak opgesteld. Hierbij staat de hulpvraag centraal. We maken samen afspraken om naar een doel toe te werken.

Op basis van het plan zoekt Ambulante Jeugdhulp de begeleider die het beste aansluit bij de jongere en het gezin.. Deze gaat zo snel mogelijk aan de slag om de gestelde doelen te behalen.

Tussentijds evalueren we om te bespreken hoe de aanpak werkt en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze gesprekken worden gevoerd op een locatie die aansluit bij de wensen van het gezin.

We bieden ambulante hulp in de verschillende vormen.
De vorm is afhankelijk van de hulpvraag en wens van de jongere
en verzorgers. Sommige jongeren hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie waarbij gedragsproblematiek kan voorkomen.

Ambulante Jeugdhulp is gespecialiseerd in de volgende zaken:

 • Eén-op-één begeleiding (thuis, school, stage, werk, sportvereniging of elders)
 • Opvoedondersteuning en advies aan verzorgers
 • Gesprekken met het gezin / systeem.- (Weerbaarheids)training
 • Groepsgesprekken
 • Psycho-educatie
 • Huiswerkbegeleiding
 • Sporten
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding

KWALITEITSEISEN

skj
agb
ISO_9001-2015_Logo_(2017.06.26)

Om de beste kwaliteit te bieden stellen wij een aantal eisen aan onze medewerkers,

 • Alle in bezit van geldig VOG verklaring (niet langer dan 1 jaar oud)

 • Geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

 • Aangemeld bij het Algemeen Gegevens Beheer Code (AGB)

 • Al onze medewerkers hebben een aansprakelijkheidsverzekering

 • Al onze medewerkers zijn aangesloten bij een klachtencommissie

 • ISO 9001 2015 Gecertificeerd

ONZE MEDEWERKERS

 • De juiste match

  Jeugdzorg is maatwerk. Iedere situatie vraagt om een andere benadering. Een goede match tussen jongere en hulpverlener is belangrijk. Daarom besteedt Ambulante Jeugdhulp veel aandacht aan het vinden van een hulpverlener die optimaal aansluit bij uw situatie.

 • Opleiding en kennis

  Onze medewerkers beschikken over een relevante opleiding op het gebied van jeugdhulp en zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Zij hebben de juiste kennis over en affiniteit met de jongeren die zij begeleiden.

 • Betrouwbaar

  Alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) van maximaal 1 jaar oud. Hiernaast zijn ze AGB geregistreerd, hebben een aansprakelijkheidsverzekering en zijn aangesloten bij een klachtencommissie.

Zorgcoördinatoren

ilona

Ilona

Zorgcoördinator Haarlem / Haarlemmermeer

 

Even voorstellen: ik ben Ilona Olofsen. Sinds augustus 2019 werk ik met veel plezier als zorgcoördinator voor Ambulante Jeugdhulp in de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem.

Gehoord en gezien worden, daar schort t wel eens aan in de hulpverlening.... vaak is er maar kort tijd, wordt er van de jongeren/ouders verwacht dat je op een ‘onpersoonlijke’ locatie komt voor een gesprek of werken er geen passende begeleiders met uw kind. Hier willen wij van ambulante jeugdhulp verschil in maken en hier werk ik met veel plezier aan mee in mijn rol als zorgcoördinator. Wat mij zo aanspreekt is de persoonlijke benadering, bij de jongeren thuis/op school of elders. Zo krijg ik een goed beeld van de situatie en kan ik een begeleider selecteren die het beste aansluit. Ook het korte lijntje met ouders/jongeren/verwijzer is heel prettig, eventuele ‘problemen’ worden zo snel opgelost.

Bent u op zoek naar ondersteuning of begeleiding in de regio Haarlem en Haarlemmermeer neem dan contact op middels mail of telefonisch. Indien u mailt kan dit naar: [email protected] of telefonisch naar 085 0517452

Hamza

Hamza

Zorgcoördinator Midden Holland Jeugdwet en WMO (regio Gouda, Lansingerland)

Ik heb een aantal jaar als JW en Wmo consulent gewerkt en ben bekend met de route van aanvraag tot afhandeling. Een aanvraag zal soms best veel van u vragen en u moet hierbij veel regelen naast alles wat er al speelt. Het is daarom voor veel mensen een grote drempel om hulp te vragen. Wij kunnen dit samen met u doen! Ik wil graag mijn expertise gebruiken om u te ondersteunen bij het aanvragen van de hulp die u nodig heeft. U staat er niet alleen voor.

Mijn kracht ligt bij het ondersteunen, motiveren en adviseren van mensen die om verschillende redenen niet verder komen in de maatschappij. Ik help mensen met het verbeteren/vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Samen gaan wij op zoek naar de mogelijkheden en creëren wij kansen. Het doel is om stappen te maken richting een nieuwe toekomst met meer stabiliteit, meer zelfregie en zelfredzaamheid.

Wilt u zich aanmelden, een casus voorleggen of meer weten over ons aanbod op het gebied van JW en Wmo. Neem dan contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer 085-0517456. Wilt u ons liever mailen, dat kan door een e-mail te sturen naar [email protected]

Hiam Melhem

Hiam

Zorgcoördinator Noord-Holland

 

Mijn naam is Hiam Melhem en ik ben werkzaam als zorgcoördinator in Noord-Holland.

Als ouder, kind en of jongere komt er een hoop op je af. Er zijn een hoop verwachtingen waar je van jezelf of van je sociale omgeving aan moet voldoen. Op het moment dat je die verwachtingen niet waar kan maken kan dit voor stress, obstakels, frustraties en eventuele (ontwikkeling) achterstanden zorgen.

Samen met jou wordt er gekeken waar je tegen aan loopt? Wat je nodig hebt? En hoe wij dit het beste kunnen bewerkstelligen? Aan de hand daarvan worden er samen doelen opgesteld met als streven om de kwaliteit van het leven te kunnen verbeteren.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 085 0517453 of email adres: [email protected]

Marc

Marc

Zorgcoördinator Holland Rijnland

 

Ieder kind heeft eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Soms kan het echter lastig zijn om je te ontwikkelen of te voldoen aan taken of vragen vanuit je omgeving.

Als zorgcoördinator kijk ik samen met jou welke zorgvragen er zijn en op welke manier we jou hierin kunnen ondersteunen.

Iedereen verdient het om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Samen gaan we hier vol passie mee aan de slag!

 

Voor meer informatie neem contact op via de mail: [email protected]
of telefonisch via: 071 5291442

Niels van Rheenen

Niels

Zorgcoördinator Schoolondersteuning

 

Ik geloof erin dat jeugdhulpverlening en onderwijs elkaar kunnen en moeten aanvullen.
Bij Ambulante Jeugdhulp maken we het verschil door zo snel mogelijk begeleiders met veel ervaring in de jeugdhulpverlening in te zetten op scholen. Waardoor scholen en leerlingen niet onnodig lang hoeven te wachten op passende ondersteuning. Ik vind het belangrijk om daarbij volledig aan de vraag van de school te voldoen. Ik zorg daarom voor een optimale match tussen begeleiders en leerlingen of scholen. Ik ben trots op het ‘één begeleider voor de hele school’-concept van Ambulante Jeugdhulp. Waarbij één begeleider vraaggericht en preventief meerdere leerlingen van een school kan begeleiden.

Met veel enthousiasme ondersteun ik scholen om dit concept volledig afgestemd op hun school uit te voeren. Of u nu ondersteuning zoekt voor een enkele leerling, een klas of de gehele school, ik denk graag met u mee hoe uw school kan samenwerken met Ambulante Jeugdhulp.

Scholen in Noord Holland en Zuid Holland kunnen in contact met mij komen door te bellen naar 06 407 425 10 of te mailen naar [email protected]

Jeannine Threels

Jeannine

Zorgcoördinator Utrecht West

Ik zal mezelf even voorstellen, Jeannine Threels en werk sinds eind september 2020 als zorgcoördinator bij Ambulante Jeugdhulp in Utrecht West. Ambulante Jeugdhulp is opgericht in 2018 uit passie, om de Ambulante zorg te verbeteren. De oprichters van Ambulante Jeugdhulp zagen dat de hulpvraag van jongeren niet aansloot op het aanbod van Ambulante zorg. Er waren veel wisselende begeleiders en deze hadden te weinig stevigheid om aan de hulpvraag van de jongere te voldoen. Op het moment is de ondersteuning vanuit Ambulante Jeugdhulp zeer divers, dit kan variëren van een maatje tot intensieve begeleiding in de thuis of schoolsituatie.

Belangrijk is dat jong en oud zichzelf kan zijn, met zijn eigen verhalen, talenten, mogelijkheden en krachten. Bovendien is het belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt zonder oordeel en de er tijd wordt genomen om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Soms heeft de hulpvrager gespecialiseerde hulp nodig om welke reden dan ook, wij als Ambulante Jeugdhulp willen samen met de hulpvrager en zijn sociale netwerk zorgen dat de hulpvrager weer de regie over eigen leven krijgt.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 085 0517457 of email adres: [email protected]

Foto AJ - A.Kasmi

Amel

Zorgcoördinator Krimpen & Capelle aan den IJssel

Mijn motto is " Maatwerk staat gelijk aan succes". Ik ben gestart als zorgcoördinator vanuit de passie en visie om goede zorg te leveren. Door mijn jarenlange ervaring binnen de verschillende facetten van de zorg & welzijn ben ik van mening dat maatwerk de sleutel is tot succes.

Ik ben een daadkrachtige zorgcoördinator die visie boven missie plaatst. Daarnaast beschik ik over een helikopterview waardoor ik op een toegankelijke en efficiënte wijze de problematiek van het kind, de jeugdige, het gezin en het systeem onderzoek. Met als doel om  jullie beter in eigen kracht kan te zetten. Het investeren in het wederzijdse vertrouwen is van essentieel belang, om zo samen te bekijken wat er al goed gaat en hoe dit versterkt kan worden, hoe lastig sommige situaties ook kunnen zijn. Het contact is de basis van goede hulpverlening, waar ik graag in investeer. Hierbij zijn gelijkwaardigheid, respect en veiligheid de kernwaarden. Ik benader personen en situaties met een open houding en ben sensitief voor de verschillende culturen.

Mijn naam is Amel Kasmi en ik ben de zorgcoördinator in de regio Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Op zoek naar ondersteuning of begeleiding in de regio Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel? Neem gerust contact op met mij. U kunt mij contacten door te mailen  naar [email protected]p of neem telefonisch contact op via 085 0517458

kitchenbusiness-sabrina-jhagroe-640x640

Sabrina

Zorgcoördinator Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne JW & WMO

Ik ben Sabrina Jhagroe. Al tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat mijn hart bij “Jeugd” ligt. Van bijbaan in de kinderopvang als student naar woonbegeleider en ambulant begeleider jeugd als professional. Door de jaren heen heb ik ook nog een kijkje genomen in andere keukens van het sociaal domein. Zo heb ik gewerkt als algemeen maatschappelijk werker en als begeleider in de verslavingszorg. Toch voel ik mij nergens zo thuis als werken voor en met jeugdigen en hun gezinnen. Ik kan oprecht zeggen dat ik met veel plezier mijn functie als zorgcoördinator in de gemeente Hellevoetsluis vervul.

Een bekend gezegde waar de missie en visie van Ambulante Jeugdhulp op is gebaseerd is, “De jeugd is de toekomst”. Ik denk er precies zo over. Daarom is mijn missie als zorgcoördinator er voor te zorgen dat ik geen kans onbenut laat om jeugdigen en hun gezin te helpen deze toekomst  met beide handen te grijpen.

Als zorgcoördinator zorg ik ervoor dat de juiste begeleider gekoppeld wordt aan de jeugdige en diens gezin. Dat is de rede dat de intakes niet op locatie plaats vinden maar gewoon thuis in de vertrouwde omgeving. Hoewel de jeugdige degene is om wie het gaat, hebben wij altijd oog voor iedereen in het gezin.

Ik hecht veel waarde aan respect en gelijkwaardigheid. Dat wil zeggen dat de begeleiders in mijn team er niet zijn om je te vertellen wát je moet doen maar om samen met jou/jullie te kijken naar hoe wij het samen gaan doen. Ten alle tijden sta jij als jeugdige of ouder aan het roer van dit proces.

De kracht van het team in Hellevoetsluis is dat wij als het ware casusregie voeren en daardoor zeer betrokken zijn in de hulpverlening. Wij doen meer dan alleen het begeleiden maar zijn er ook om contact te onderhouden met andere hulpverleners en de gemeente. Zo hebben wij een goed beeld van wat er nodig is. Ik ben iemand die altijd kijkt naar wat wèl kan. Die visie draag ik ook uit naar mijn team.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 085 0517459 of email naar: [email protected]

Roberto Escudero

Roberto

Zorgcoördinator WMO Leidse Regio

Ik ben Roberto Escudero en werk al meer als 10 jaar met jongvolwassen. Door deze jaren aan ervaring weet ik dat door de vele veranderingen en bijkomende verantwoordelijkheden het soms heel lastig is om met deze nieuwe fase in het leven om te gaan.

Er is de afgelopen jaren al zoveel veranderd, Maar in de jaren als jongvolwassene, tussen 18 en 27 jaar, verandert er nog meer. Je gaat studeren of werken, misschien wel het huis uit. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid buiten huis en wordt steeds zelfstandiger. Vaak gaat dat goed, maar niet altijd. Vaak heb je behoefte aan een luisterend oor en aan iemand die je kan helpen bij deze uitdagingen. Bij niet iedereen is dit aanwezig terwijl iedereen dit wel verdiend.

Mijn kracht ligt bij het oplossen van problemen en het zien van kansen. Door kleine stapjes te maken kunnen we samen een grote stap zetten naar een toekomst waar je jezelf leert om te kunnen leven als volwassene in deze maatschappij.

Als coördinator WMO kijk ik samen met jou welke hulpvragen er zijn en op welke manier we jou hierin kunnen ondersteunen.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 085-0517455
of email naar: [email protected]

Missie & Visie

Wij willen de zingeving in het leven en de stabiliteit van jeugdigen bevorderen. Een bekend gezegde luidt ‘’de jeugd is de toekomst’’. Wij ondersteunen jongeren met hulpvragen op alle leefgebieden. Door echt te luisteren naar een cliënt en erkenning te geven aan het probleem, krijgen wij het vertrouwen om een band op te bouwen. Deze vertrouwensband maakt dat wij in samenwerking met de jongere het beste zoeken naar een oplossing die aansluit bij hun wensen.

Respect en waardering staat bij ons centraal. Wij willen ervoor zorgen dat de jeugdige weer volwaardig kan deelnemen in de maatschappij. Hierbij werken wij vanuit de kracht van de cliënt zelf. Door middel van empowerment kijken wij naar de competenties van de cliënt en gaan wij aan de slag deze te vergroten.

Om verandering te creëren is het belangrijk dat het systeem rondom een jeugdige mee verandert of inspeelt op de situatie. In overleg met ouders of opvoeders maken we afspraken die de ontwikkeling van een jeugdige bevorderen.

Wij vinden dat een positieve houding in het leven belangrijk is. Onze visie is dit ook uit te dragen naar de zorgvragers. Immers een positieve instelling zorgt ervoor dat er sneller resultaat kan worden behaald.

Schoolondersteuning

Ambulante Jeugdhulp biedt pedagogische ondersteuning binnen het basis, middelbaar en speciaal onderwijs. De ondersteuning is volledig af te stemmen op de vraag van de school en kan een enkele leerling betreffen, maar ook een klas of de gehele school.

Onze medewerkers staan leerlingen bij die problemen ervaren op vlakken als; concentratie, motivatie, sociaal en emotioneel functioneren, agressie, schoolwisseling en studie- en planningsvaardigheden. Hierbij werken zij reactief, maar vooral preventief en werken wij nauw samen met betrokkenen. Daarnaast kunnen ze leerkrachten coachen, gesprekken voeren met ouders en beleid ontwikkelen.

Enige effecten die merkbaar zijn op scholen waar Ambulante Jeugdhulp zorg biedt zijn: Verlaging van de werkdruk van leerkrachten, intern begeleiders en management team; een afname van leerlingen die geen onderwijs kunnen volgen door hun problematiek en een afname van de inzet van intensievere vormen van begeleiding.

BEWEGEN EN ACTIVEREN

Bewegen bevordert de lichamelijke en de mentale gezondheid.
Wanneer jongeren meer bewegen, komt dit hun welbevinden,
activiteit en energieniveau ten goede. Dit draagt vaak bij aan het
behalen van doelen thuis, op school of werk.

Door onze samenwerking met sportverenigingen kan
Ambulante Jeugdhulp sporten zonder extra kosten
onderdeel maken van de begeleiding.
Bij eén-op-één wordt hulp en ondersteuning geboden tijdens de sportmomenten.

Wet Maatschappelijke ondersteuning

Ambulante Jeugdhulp streeft naar een maatschappij waarin welzijn en welvaart samen gaan. De maatschappij brengt dagelijks veranderingen mee in ieders leven. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De WMO is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals met mensen met ondersteunende of psychische problemen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen (zelfredzaamheid vergroten) en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij (participatie). Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen. De ambulant begeleiders van Ambulante Jeugdhulp helpen personen met allerlei soort problemen. Denk aan mensen met psychische problemen, zoals bij autisme, AD(H)D, persoonlijkheidsstoornissen, problemen op het gebied van verslaving of op het gebied van genderidentiteit.

Ambulant betekent vaak dat de begeleider bij je thuis komt, maar dat hoeft niet. Je kunt ook afspreken elkaar elders te treffen of digitaal. Een belangrijk doel van de begeleiding is dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven. Samen met jou wordt een begeleidingsplan opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. De vergoedingen voor de WMO trajecten van cliënten bij Ambulante Jeugdhulp WMO lopen via de gemeenten waar cliënten woonachtig zijn. Met sommige gemeenten heeft Ambulante Jeugdhulp contracten, kijk hiervoor bij het overzicht financiering. Neem voor meer informatie contact met ons, wij helpen u graag op weg.

LOGEREN

Naast ambulante begeleiding biedt Ambulante Jeugdhulp ook het logeer programma aan. Soms is het fijn om even met andere jongeren op te trekken, elkaar te leren kennen, leuke dingen ondernemen en ondertussen te werken aan jezelf. Ook kan een paar dagen ertussenuit helpen om de draagkracht in de thuissituatie te versterken.

Voor wie?

Logeren is voor jongeren van 6 t/m 17 jaar. Jongeren die wel even een paar dagen ergens anders willen zijn om tot rust te komen of om rust in het gezin te geven. De begeleiders van Ambulante jeugdhulp hebben ervaring met een zeer diverse doelgroep te denken valt aan:

 • Gedragsproblematiek
 • Opstandig gedrag, ODD
 • Autisme: klassiek, Asperger en PDD-NOS
 • Concentratieproblematiek: ADHD, ADD
 • Hechtingsproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking

De groep biedt plaats aan 12 jongeren en twee geschoolde begeleiders. Tijdens het indelen van de groepen zal zoveel mogelijk gekeken worden naar een gebalanceerde samenstelling van de groep. Bijvoorbeeld, leeftijdsgroepen en/of jongens en meidengroepen. Deze begeleiders staan onder supervisie van een zorgcoördinator en een gedragswetenschapper. De voorwaarde is wel dat de jongeren ADL zelfstandig zijn en er geen medische voorbehouden handelingen nodig zijn.

Waar

Tijdens het logeren maken we gebruik van bestaande vakantieparken. Hierdoor is het logeren voor jongeren ook een moment van ontspanning en vermaak. De vakantieparken bevinden zich in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Aanmelden:
Wilt u uw kind aanmelden en/of meer informatie dan kunt u vrijblijvend mailen naar:
[email protected]

Financiering

Wanneer u vragen heeft over de vergoeding van de ambulante zorg kunt u rechtstreekst contact met ons opnemen. Wij ondersteunen u bij de aanvraag.

Binnen de volgende regio’s is het mogelijk om hulp op basis van Zorg In Natura (ZIN) te ontvangen:

Midden Holland (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg
Krimpen aan den Ijssel, Capelle aan den Ijssel Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg
Lansingerland Gecontracteerde Zorg
Haarlemmermeer (Hoofddorp, Badhoevedorp, Spaarnwoude en Nieuw-Vennep) Gecontracteerde Zorg
Regio Alkmaar (Heerhugowaard, Egmond aan Zee en Heiloo) Gecontracteerde Zorg
Holland Rijnland (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Noordwijk en Katwijk) Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg, vanaf 1 april 2020
Hellevoetsluis (gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) Gecontacteerde Zorg Gecontacteerde Zorg
Utrecht West Gecontracteerde Zorg Jeugd en WMO

Wij verlenen hiernaast ook hulp op basis van PGB. Om in aanmerking te komen voor financiering kan er persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd bij de gemeente. Er zijn hierbij drie mogelijkheden; PGB jeugdhulp, PGB Wmo of PGB Wlz.

PGB jeugdhulp is voor hulp voor kinderen onder de 18 met een beperking of psychische problemen. U kunt hiervoor terecht bij uw sociaal wijkteam/CJG.
PGB Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) betreft ondersteuning in het dagelijks leven. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van de gemeente of uw sociaal wijkteam/CJG.
PGB Wlz (Wet langdurige zorg) betreft langdurige en intensieve zorg. Deze vraagt u aan bij het zorgkantoor. Aanvullende informatie over PGB vindt u hier: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/persoonsgebonden-budget-pgb

DOELGROEP

Onze expertise ligt voornamelijk op de doelgroep waarbij,

 • Gedragsproblemen voorkomen

 • School/Werk problemen voorkomen

 • Autisme spectrum stoornis

 • ADHD

 • ODD

 • ADD

 • Hechtingsstoornis

 • Licht verstandelijke beperking

 • Zelfredzaamheid vergroten

 • Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Ambulante Jeugdhulp maakt gebruik van de Verwijsindex. Ambulante Jeugdhulp hecht een grote waarde aan de zorgvuldigheid van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kijk op de website Multisignaal.nl.

RECENSIES

Samenwerkingspartners