Sterker door hulp

Sterker door hulp

Over Ons

Ambulante Jeugdhulp biedt ambulante begeleiding en opvoedondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassen met psychosociale problematiek die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders.
Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak.
We streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.

Persoonlijke benadering is van groot belang in de zorg.
Bovendien is iedere situatie verschillend. Ambulante Jeugdhulp werkt
daarom vraaggericht, zodat de doelen van de jongere en verzorgers centraal staan.
We zorgen voor een goede match tussen jongere en hulpverlener. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

ONZE WERKWIJZE

Ambulante Jeugdhulp is er voor kinderen, jongeren en volwassen met psychosociale problematiek die thuis of elders wonen.

We bieden zorg in de door u gewenste omgeving. Dit kan thuis zijn, op school, werk, sportclub of elders.

Onze zorg is 7 dagen per week toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond of problematiek. De reden tot ondersteuning is zeer divers. Sommige jongeren hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie.

 • Gedragsproblematiek
 • Opstandig gedrag, ODD
 • Autisme: klassiek, asperger en PDD-NOS
 • Concentratieproblematiek: ADHD, ADD
 • Hechtingsproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking
 • Opvoedondersteuning
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding

Intake en evaluatie

In een intakegesprek wordt er samen met de jongere en verzorgers een plan van aanpak opgesteld. Hierbij staat de hulpvraag centraal. We maken samen afspraken om naar een doel toe te werken.

Op basis van het plan zoekt Ambulante Jeugdhulp de begeleider die het beste aansluit bij de jongere en het gezin.. Deze gaat zo snel mogelijk aan de slag om de gestelde doelen te behalen.

Tussentijds evalueren we om te bespreken hoe de aanpak werkt en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze gesprekken worden gevoerd op een locatie die aansluit bij de wensen van het gezin.

We bieden ambulante hulp in de verschillende vormen.
De vorm is afhankelijk van de hulpvraag en wens van de jongere
en verzorgers. Sommige jongeren hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie waarbij gedragsproblematiek kan voorkomen.

Ambulante Jeugdhulp is gespecialiseerd in de volgende zaken:

 • Eén-op-één begeleiding (thuis, school, stage, werk, sportvereniging of elders)
 • Opvoedondersteuning en advies aan verzorgers
 • Gesprekken met het gezin / systeem.- (Weerbaarheids)training
 • Groepsgesprekken
 • Psycho-educatie
 • Huiswerkbegeleiding
 • Sporten
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding

KWALITEITSEISEN

Image
sbb-beeldmerk

Om de beste kwaliteit te bieden stellen wij een aantal eisen aan onze hulpverleners:

 • Alle hulpverleners zijn in het bezit van een geldige VOG verklaring

 • Onze hulpverleners kunnen geregistreerd zijn bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

 • Als organisatie zijn wij aangesloten bij een klachtencommissie

 • Als organisatie zijn wij ISO 9001 2015 gecertificeerd

ONZE MEDEWERKERS

 • De juiste match

  Jeugdzorg is maatwerk. Iedere situatie vraagt om een andere benadering. Een goede match tussen jongere en hulpverlener is belangrijk. Daarom besteedt Ambulante Jeugdhulp veel aandacht aan het vinden van een hulpverlener die optimaal aansluit bij uw situatie.

 • Opleiding en kennis

  Onze medewerkers beschikken over een relevante opleiding op het gebied van jeugdhulp en zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Zij hebben de juiste kennis over en affiniteit met de jongeren die zij begeleiden.

 • Betrouwbaar

  Alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) van maximaal 1 jaar oud. Hiernaast zijn ze AGB geregistreerd, hebben een aansprakelijkheidsverzekering en zijn aangesloten bij een klachtencommissie.

Zorgcoördinatoren

Foto Ilona

Ilona

Zorgcoordinator Haarlemmer en Aalsmeer & Amstelveen (Jeugdwet)

Even voorstellen: ik ben Ilona Olofsen. Sinds augustus 2019 werk ik met veel plezier als zorgcoördinator voor Ambulante Jeugdhulp in de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.

Gehoord en gezien worden, daar schort t wel eens aan in de hulpverlening.... vaak is er maar kort tijd, wordt er van de jongeren/ouders verwacht dat je op een ‘onpersoonlijke’ locatie komt voor een gesprek of werken er geen passende begeleiders met uw kind. Hier willen wij van ambulante jeugdhulp verschil in maken en hier werk ik met veel plezier aan mee in mijn rol als zorgcoördinator. Wat mij zo aanspreekt is de persoonlijke benadering, bij de jongeren thuis/op school of elders. Zo krijg ik een goed beeld van de situatie en kan ik een begeleider selecteren die het beste aansluit. Ook het korte lijntje met ouders/jongeren/verwijzer is heel prettig, eventuele ‘problemen’ worden zo snel opgelost.

Bent u op zoek naar ondersteuning of begeleiding in de regio Aalsmeer en Amstelveen neem dan contact op middels mail of telefonisch. Indien u mailt kan dit naar [email protected] of naar [email protected] of telefonisch naar 06-28519802

Chantal van Vliet

Chantal

Zorgcoördinator Lansingerland en Capelle & Krimpen aan den IJssel (Jeugdwet)

Ik ben Chantal van Vliet en sinds februari 2024 werkzaam als zorgcoördinator bij Ambulante Jeugdhulp in de regio Lansingerland. De afgelopen 15 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in de jeugdzorg. Zowel het begeleiden van kinderen als ouders is voor mij geen onbekend terrein.
Als zorgcoördinator ga ik samen met jullie kijken naar de hulpvragen en op welke manier wij jullie kunnen ondersteunen. Elk kind is uniek en vanuit dat aspect werk ik graag. Wat past er bij het kind, wat zijn de talenten van het kind en waar zien de verzorgers en het kind zelf de knelpunten. Ik vind het belangrijk om een luisterend oor te bieden, zodat wij met elkaar een hulpverleningsplan kunnen maken met daarin persoonlijke doelen. De ambulante hulpverlener zal samen met het kind en verzorgers aan de doelen werken, zodat het kind en verzorgers hierin kunnen groeien.

Het uiteindelijke doel is dat het kind en verzorgers weer in hun eigen kracht komen te staan.

Bent u op zoek naar ondersteuning of begeleiding in de regio Lansingerland of heeft u vragen, neem dan gerust contact op middels mail of telefoon. Indien u mailt kan dit naar regiolansingerland@ambulantejeugdhulp.nl of [email protected] of neem telefonisch contact op via 06-39585974

Yarima

Yarima

Zorgcoördinator regio Alkmaar en West-Friesland (Jeugdwet)

Mijn naam is Yarima Siebert en ik ben werkzaam als zorgcoördinator in regio Alkmaar en West-Friesland.

Het leven brengt uitdagingen op verschillende gebieden met zich mee, bijvoorbeeld op school, werk, thuis of in contact met anderen.

Als ouder, kind en/of jongeren kan het fijn zijn als een hulpverlener met je meekijkt of meehelpt met de uitdagingen die je het leven met zich meebrengt.

De hulpverleners van Ambulante Jeugdhulp helpen je hier graag mee. Als zorgcoördinator ga ik samen met jou kijken wat je nodig hebt, waar je tegenaan loopt en op welke manier wij jou het beste kunnen helpen.

We stellen een plan op, met daarin doelen waar je samen met de ambulant hulpverlener aan gaat werken, zodat je je zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en gebruik kan maken van je eigen mogelijkheden en krachten.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 06-39585975 of email adres: [email protected]

Foto Marc

Marc

Zorgcoördinator Holland Rijnland en regio Alphen aan den Rijn (Jeugdwet) 

Ieder kind heeft eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Soms kan het echter lastig zijn om je te ontwikkelen of te voldoen aan taken of vragen vanuit je omgeving.

Als zorgcoördinator kijk ik samen met jou welke zorgvragen er zijn en op welke manier we jou hierin kunnen ondersteunen.

Iedereen verdient het om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Samen gaan we hier vol passie mee aan de slag!

Voor meer informatie neem contact op via de mail: [email protected]
of telefonisch via: 06-43082262

Male professor sitting on the table and teaching mathematics from whiteboard at high school.

School ondersteuners

Zorgcoördinator Schoolondersteuning

Wij geloven erin dat jeugdhulpverlening en onderwijs elkaar kunnen en moeten aanvullen.
Bij Ambulante Jeugdhulp maken we het verschil door zo snel mogelijk begeleiders met veel ervaring in de jeugdhulpverlening in te zetten op scholen. Waardoor scholen en leerlingen niet onnodig lang hoeven te wachten op passende ondersteuning. Ik vind het belangrijk om daarbij volledig aan de vraag van de school te voldoen. Ik zorg daarom voor een optimale match tussen begeleiders en leerlingen of scholen. Ik ben trots op het ‘één begeleider voor de hele school’-concept van Ambulante Jeugdhulp. Waarbij één begeleider vraaggericht en preventief meerdere leerlingen van een school kan begeleiden.

Met veel enthousiasme ondersteun ik scholen om dit concept volledig afgestemd op hun school uit te voeren. Of u nu ondersteuning zoekt voor een enkele leerling, een klas of de gehele school, ik denk graag met u mee hoe uw school kan samenwerken met Ambulante Jeugdhulp.

Scholen in Noord Holland en Zuid Holland kunnen in contact met mij komen door te bellen naar 06-28519799 of te mailen naar [email protected]

1553581463032

Rogier

Zorgcoördinator Utrecht West (Jeugdwet & WMO)

Ik zal mezelf even voorstellen, Rogier Comello en werk nu ruim een jaar als zorgcoördinator bij Ambulante Jeugdhulp in Utrecht West. Ambulante Jeugdhulp is opgericht in 2018 uit passie, om de Ambulante zorg te verbeteren. De oprichters van Ambulante Jeugdhulp zagen dat de hulpvraag van jongeren niet aansloot op het aanbod van Ambulante zorg. Er waren veel wisselende begeleiders en deze hadden te weinig stevigheid om aan de hulpvraag van de jongere te voldoen. Op het moment is de ondersteuning vanuit Ambulante Jeugdhulp zeer divers, dit kan variëren van een maatje tot intensieve begeleiding in de thuis of schoolsituatie.

Belangrijk is dat jong en oud zichzelf kan zijn, met zijn eigen verhalen, talenten, mogelijkheden en krachten. Bovendien is het belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt zonder oordeel en de er tijd wordt genomen om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Soms heeft de hulpvrager gespecialiseerde hulp nodig om welke reden dan ook, wij als Ambulante Jeugdhulp willen samen met de hulpvrager en zijn sociale netwerk zorgen dat de hulpvrager weer de regie over eigen leven krijgt.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 06-28519799 of email adres: [email protected]

Bart

Bart

Zorgcoördinator Midden Holland (Jeugdwet & WMO)

Ik ben Bart Gorter, en ben mijn werkzame leven gestart als activiteitenbegeleider in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Na mijn deeltijd HBO opleidingen, Activiteitensector en Maatschappelijk werk, heb ik de overstap gemaakt naar de Dienst Justitiële Inrichtingen. Eerst als arbeidstherapeut in de psychiatrisch observatie kliniek van justitie en later als manager Arbeidsvoorzieningen en re-integratie in verscheidene Penitentiaire Inrichtingen.  Hier kreeg ik naast de reguliere werkzaamheden als manager, veel te maken met het zorggedeelte en de persoonsgerichte handelwijze van cliënten. Na een lange periode heb ik de overstap gemaakt naar de directe zorg.

Als locatiemanager van een zorgcentrum voor ernstig meervoudig beperkte mensen, heb ik gezien dat elk mens mooi is van zichzelf en dat iedereen er in onze maatschappij toe doet.

Ik ben hierdoor een ervaren manager geworden op het gebied van opbouwen, onderhouden en uitbreiden van diverse activiteiten en projecten in een non-profit omgeving. Ik ben communicatief en analytisch ingesteld en heb oog voor mens en resultaat, daarbij beweeg mij gemakkelijk op verschillende niveaus en weet prioriteiten te stellen.

Ik hoor u denken: … “past dat dan wel in de doelgroep van Ambulante jeugdhulp ?”

Zeker wel, want het heeft op vele gebieden raakvlakken en ik zal als zorgcoördinator mijn uiterste best doen, om de juiste begeleider te koppelen aan de jeugdige client en hun leef omgeving. We gaan gezamenlijk op zoek naar de beste ondersteuning voor elke specifieke hulpvraag en houden daarbij oog voor de persoonlijke wensen en ontwikkeling van deze jeugdige mensen.

 

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 06-39585972 

Of email: [email protected] 

Foto Sabrina

Sabrina

Zorgcoördinator Voorne aan Zee ( Jeugdwet & WMO)

Ik ben Sabrina Jhagroe. Al tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat mijn hart bij “Jeugd” ligt. Van bijbaan in de kinderopvang als student naar woonbegeleider en ambulant begeleider jeugd als professional. Door de jaren heen heb ik ook nog een kijkje genomen in andere keukens van het sociaal domein. Zo heb ik gewerkt als algemeen maatschappelijk werker en als begeleider in de verslavingszorg. Toch voel ik mij nergens zo thuis als werken voor en met jeugdigen en hun gezinnen. Ik kan oprecht zeggen dat ik met veel plezier mijn functie als zorgcoördinator in de gemeente Hellevoetsluis vervul.

Een bekend gezegde waar de missie en visie van Ambulante Jeugdhulp op is gebaseerd is, “De jeugd is de toekomst”. Ik denk er precies zo over. Daarom is mijn missie als zorgcoördinator er voor te zorgen dat ik geen kans onbenut laat om jeugdigen en hun gezin te helpen deze toekomst  met beide handen te grijpen.

Als zorgcoördinator zorg ik ervoor dat de juiste begeleider gekoppeld wordt aan de jeugdige en diens gezin. Dat is de rede dat de intakes niet op locatie plaats vinden maar gewoon thuis in de vertrouwde omgeving. Hoewel de jeugdige degene is om wie het gaat, hebben wij altijd oog voor iedereen in het gezin.

Ik hecht veel waarde aan respect en gelijkwaardigheid. Dat wil zeggen dat de begeleiders in mijn team er niet zijn om je te vertellen wát je moet doen maar om samen met jou/jullie te kijken naar hoe wij het samen gaan doen. Ten alle tijden sta jij als jeugdige of ouder aan het roer van dit proces.

De kracht van het team in Hellevoetsluis is dat wij als het ware casusregie voeren en daardoor zeer betrokken zijn in de hulpverlening. Wij doen meer dan alleen het begeleiden maar zijn er ook om contact te onderhouden met andere hulpverleners en de gemeente. Zo hebben wij een goed beeld van wat er nodig is. Ik ben iemand die altijd kijkt naar wat wèl kan. Die visie draag ik ook uit naar mijn team.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 06-28563498 of email naar: [email protected]

Missie & Visie

Wij willen de zingeving in het leven en de stabiliteit van jeugdigen bevorderen. Een bekend gezegde luidt ‘’de jeugd is de toekomst’’. Wij ondersteunen jongeren met hulpvragen op alle leefgebieden. Door echt te luisteren naar een cliënt en erkenning te geven aan het probleem, krijgen wij het vertrouwen om een band op te bouwen. Deze vertrouwensband maakt dat wij in samenwerking met de jongere het beste zoeken naar een oplossing die aansluit bij hun wensen.

Respect en waardering staat bij ons centraal. Wij willen ervoor zorgen dat de jeugdige weer volwaardig kan deelnemen in de maatschappij. Hierbij werken wij vanuit de kracht van de cliënt zelf. Door middel van empowerment kijken wij naar de competenties van de cliënt en gaan wij aan de slag deze te vergroten.

Om verandering te creëren is het belangrijk dat het systeem rondom een jeugdige mee verandert of inspeelt op de situatie. In overleg met ouders of opvoeders maken we afspraken die de ontwikkeling van een jeugdige bevorderen.

Wij vinden dat een positieve houding in het leven belangrijk is. Onze visie is dit ook uit te dragen naar de zorgvragers. Immers een positieve instelling zorgt ervoor dat er sneller resultaat kan worden behaald.

Ouderbegeleiding

Vanuit Ambulante Jeugdhulp bieden wij ook ouderbegeleiding/opvoedondersteuning aan. Onze professionals zijn erop gericht om de ouders en verzorgers van onze cliënten te begeleiden op het gebied van opvoeding en communicatie.

Het opvoeden van een kind vraagt bepaalde vaardigheden van ouders. Wanneer er vanuit onderzoek of ervaring is gebleken dat de ontwikkeling van uw kind extra aandacht nodig heeft dan vraagt dit om extra vaardigheden. Een ouderbegeleider kan hierin ondersteunen, advies uitbrengen en probeert samen met u te zoeken naar oplossingen die de situatie kunnen doen laten veranderen.

Het uitgangspunt van ouderbegeleiding is om aan te sluiten bij de behoeften en vragen die u als ouder heeft en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Gezamenlijk wordt er een plan opgesteld om binnen een afgesproken termijn te gaan werken aan doelen. De werkwijze van de ouderbegeleiding kan wekelijks plaatsvinden op locatie, bij u thuis of middels video bellen.

Schoolondersteuning

Ambulante Jeugdhulp biedt pedagogische ondersteuning binnen het basis, middelbaar en speciaal onderwijs. De ondersteuning is volledig af te stemmen op de vraag van de school en kan een enkele leerling betreffen, maar ook een klas of de gehele school.

Onze medewerkers staan leerlingen bij die problemen ervaren op vlakken als; concentratie, motivatie, sociaal en emotioneel functioneren, agressie, schoolwisseling en studie- en planningsvaardigheden. Hierbij werken zij reactief, maar vooral preventief en werken wij nauw samen met betrokkenen. Daarnaast kunnen ze leerkrachten coachen, gesprekken voeren met ouders en beleid ontwikkelen.

Enige effecten die merkbaar zijn op scholen waar Ambulante Jeugdhulp zorg biedt zijn: Verlaging van de werkdruk van leerkrachten, intern begeleiders en management team; een afname van leerlingen die geen onderwijs kunnen volgen door hun problematiek en een afname van de inzet van intensievere vormen van begeleiding.

Ambulante Jeugdhulp biedt pedagogische begeleiding voor leerlingen op basis, speciaal en voortgezet onderwijs. De begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband geboden. Hierbij is te denken aan het trainen van vaardigheden als emotieregulering, werkhouding en sociale vaardigheden. Daarnaast kan Ambulante Jeugdhulp preventief ondersteunen door leerlingen uit een situatie te halen of te ondersteunen op vaste momenten op de dag waarvan bekend is dat die moeilijk zijn voor de leerling (denk aan vrije situaties als speelmomenten). Begeleiding vindt plaats op basis van signaleringsplan van de leerling. Daarnaast wordt de jeugdhulp ingezet op curatief handelen (achterwachtfunctie), door ondersteuning te bieden tijdens een escalatie.

Het werkproces van jeugdhulp is enerzijds preventief aanbod door middel van training om leerlingen tools te geven om zich staande te houden in de maatschappij. Preventief op individueel niveau (vaak ontstaan vanuit plan van aanpak). Anderzijds op aanvraag op het moment dat er escalaties zijn.

Ambulante Jeugdhulp is betrokken bij leerlingen met bovengemiddelde problematiek en hanteert een integrale aanpak, waarbij de verbinding tussen school-thuis en eventuele andere ondersteuners centraal staat.

BEWEGEN EN ACTIVEREN

Bewegen bevordert de lichamelijke en de mentale gezondheid.
Wanneer jongeren meer bewegen, komt dit hun welbevinden,
activiteit en energieniveau ten goede. Dit draagt vaak bij aan het
behalen van doelen thuis, op school of werk.

Door onze samenwerking met sportverenigingen kan
Ambulante Jeugdhulp sporten zonder extra kosten
onderdeel maken van de begeleiding.
Bij eén-op-één wordt hulp en ondersteuning geboden tijdens de sportmomenten.

Wet Maatschappelijke ondersteuning

Ambulante Jeugdhulp streeft naar een maatschappij waarin welzijn en welvaart samen gaan. De maatschappij brengt dagelijks veranderingen mee in ieders leven. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De WMO is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals met mensen met ondersteunende of psychische problemen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen (zelfredzaamheid vergroten) en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij (participatie). Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen. De ambulant begeleiders van Ambulante Jeugdhulp helpen personen met allerlei soort problemen. Denk aan mensen met psychische problemen, zoals bij autisme, AD(H)D, persoonlijkheidsstoornissen, problemen op het gebied van verslaving of op het gebied van genderidentiteit.

Ambulant betekent vaak dat de begeleider bij je thuis komt, maar dat hoeft niet. Je kunt ook afspreken elkaar elders te treffen of digitaal. Een belangrijk doel van de begeleiding is dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven. Samen met jou wordt een begeleidingsplan opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. De vergoedingen voor de WMO trajecten van cliënten bij Ambulante Jeugdhulp WMO lopen via de gemeenten waar cliënten woonachtig zijn. Met sommige gemeenten heeft Ambulante Jeugdhulp contracten, kijk hiervoor bij het overzicht financiering. Neem voor meer informatie contact met ons, wij helpen u graag op weg.

Dagbesteding

Ambulante Jeugdhulp biedt vanaf juni 2023  een dagbesteding aan die gericht is op de horeca. Op de locatie Elisabethhof 19 te Leiderdorp zal de dagbesteding worden geleid door een ervaren leermeester/ Deze dagbesteding is speciaal bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen die ervaring willen opdoen in een veilige, pedagogische omgeving waarbij ondersteuning is van een vaste gedragswetenschapper.

Wij bieden ruimte aan 5 jongeren die in een speciaal op maat gemaakt traject alle aspecten van de horeca kunnen ervaren. Denk hierbij aan het bereiden van gerechten, het serveren van drankjes en het ontvangen van gasten. Vanuit de begeleiding zullen wij deze jongeren ontwikkelen en ondersteunen bij deze vaardigheden. Het doel is om deze jongeren te prikkelen in hun interesses en hen te helpen oriënteren naar een geschikte werkplek. Het traject wordt afgesloten met een perspectiefgesprek waarbij de leermeester ook mee kan gaan naar een eventuele toekomstige werkgever.

Indicatie en kosten
De financiering zal in 2023 verlopen middels een PGB op basis van de Jeugdwet of WMO.

Heb jij interesse? Neem dan vrijblijvend contact per mail te bereiken op [email protected] of via telefoon 071-5291442

Ben je op zoek naar een catering- en lunchservice voor je evenement of bijeenkomst? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij staan namelijk open voor cateringopdrachten en leveren heerlijke lunches op locatie. Of het nu gaat om een bedrijfsbijeenkomst, een feest of een verjaardag, wij verzorgen deze graag voor je.

Heb je interesse in onze diensten en wil je meer informatie? Stuur dan snel een mail naar [email protected] en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op! We bespreken graag de mogelijkheden met je en stellen een offerte op maat op. Wij zijn flexibel en denken graag met je mee, dus laat ons weten wat je wensen zijn en wij regelen het voor je. Tot snel!

LOGEREN

Naast ambulante begeleiding biedt Ambulante Jeugdhulp ook het logeer programma aan. Soms is het fijn om even met andere jongeren op te trekken, elkaar te leren kennen, leuke dingen ondernemen en ondertussen te werken aan jezelf. Ook kan een paar dagen ertussenuit helpen om de draagkracht in de thuissituatie te versterken.

Voor wie?

Logeren is voor jongeren van 6 t/m 17 jaar. Jongeren die wel even een paar dagen ergens anders willen zijn om tot rust te komen of om rust in het gezin te geven. De begeleiders van Ambulante jeugdhulp hebben ervaring met een zeer diverse doelgroep te denken valt aan:

 • Gedragsproblematiek
 • Opstandig gedrag, ODD
 • Autisme: klassiek, Asperger en PDD-NOS
 • Concentratieproblematiek: ADHD, ADD
 • Hechtingsproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking

De groep biedt plaats aan 12 jongeren en twee geschoolde begeleiders. Tijdens het indelen van de groepen zal zoveel mogelijk gekeken worden naar een gebalanceerde samenstelling van de groep. Bijvoorbeeld, leeftijdsgroepen en/of jongens en meidengroepen. Deze begeleiders staan onder supervisie van een zorgcoördinator en een gedragswetenschapper. De voorwaarde is wel dat de jongeren ADL zelfstandig zijn en er geen medische voorbehouden handelingen nodig zijn.

Waar

Tijdens het logeren maken we gebruik van bestaande vakantieparken. Hierdoor is het logeren voor jongeren ook een moment van ontspanning en vermaak. De vakantieparken bevinden zich in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Aanmelden:
Wilt u uw kind aanmelden en/of meer informatie dan kunt u vrijblijvend mailen naar:
[email protected]

SAMENWERKING

Ontdek de waardevolle hulp op school - Ambulante Jeugdhulp in regio Holland Rijnland!

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om problemen te verminderen, stabiliseren, behandelen en ermee om te gaan, vooral als het gaat om de jeugd. Daarom werkt Ambulante Jeugdhulp vanuit Segment 5 nauw samen met vier scholen in de regio Holland Rijnland, namelijk: speciaal onderwijs de Duinpieper, speciaal onderwijs de Korte Vlietschool, Praktijkcollege het Metrum en speciaal onderwijs de Vlieger.

Op deze scholen bieden wij doelgerichte ondersteuning om ervoor te zorgen dat elke leerling de beste kansen krijgt om te groeien. Hier is een overzicht van de hulp die wij op scholen bieden:

Groepsgerichte ondersteuning: Ons doel is om spanningsopbouw te verminderen, situaties te de-escaleren en preventief te handelen. Door in groepsverband te werken, creëren we een ondersteunende omgeving waarin leerlingen leren omgaan met uitdagingen en zich positief kunnen ontwikkelen.

Individuele begeleiding in de klas (shadow): Wij richten ons op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, weerbaarheid en emotieregulering. Onze professionals bieden persoonlijke begeleiding aan leerlingen in de klas, zodat ze optimaal kunnen profiteren van het onderwijs en zich goed voelen binnen de schoolomgeving.

Bij Ambulante Jeugdhulp geloven we sterk in een competentiegerichte, systeemgerichte en integrale aanpak, waarbij we samenwerken met het netwerk van de leerling. Wij begrijpen dat een sterke verbinding tussen school, leerling en ouders/verzorgers essentieel is voor het succes en de groei van elke leerling. Onze begeleiding duurt tussen de 8 en 12 weken, waarin we intensief werken aan het behalen van positieve resultaten.

Wij zijn toegewijd aan het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving op school, waarin elke leerling zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelt. Ons team van ervaren professionals staat klaar om te luisteren, te begeleiden en de nodige tools en strategieën aan te reiken om succesvolle veranderingen te bewerkstelligen.

Wij geloven dat elke leerling het recht heeft om te bloeien en succesvol te zijn op school. Met Ambulante Jeugdhulp als uw partner kunt u ervan verzekerd zijn dat uw school de nodige ondersteuning krijgt om alle leerlingen te laten excelleren. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij uw school kunnen helpen een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin elke leerling kan gedijen.

Financiering

Wanneer u vragen heeft over de vergoeding van de ambulante zorg kunt u rechtstreekst contact met ons opnemen. Wij ondersteunen u bij de aanvraag.

Binnen de volgende regio’s is het mogelijk om hulp op basis van Zorg In Natura (ZIN) te ontvangen:

Amstelveen & Aalsmeer Gecontracteerde Zorg
Haarlemmermeer (Hoofddorp, Badhoevedorp, Spaarnwoude en Nieuw-Vennep) Gecontracteerde Zorg
Regio Holland Rijnland Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg
Hellevoetsluis (gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) Gecontacteerde Zorg Gecontracteerde Zorg
Capelle aan den Ijssel Alleen gecontracteerd voor Krimpen aan den IJssel Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg
Lansingerland Gecontracteerde Zorg
Midden Holland (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg
Regio Alkmaar (Heerhugowaard, Egmond aan Zee en Heiloo) Gecontracteerde Zorg
Regio Alphen aan den Rijn Gecontracteerde Zorg
Utrecht West Gecontracteerde Zorg Gecontracteerde Zorg
West Friesland Gecontracteerde Zorg

Wij verlenen hiernaast ook hulp op basis van PGB. Om in aanmerking te komen voor financiering kan er persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd bij de gemeente. Er zijn hierbij drie mogelijkheden; PGB jeugdhulp, PGB Wmo of PGB Wlz.

PGB jeugdhulp is voor hulp voor kinderen onder de 18 met een beperking of psychische problemen. U kunt hiervoor terecht bij uw sociaal wijkteam/CJG.
PGB Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) betreft ondersteuning in het dagelijks leven. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van de gemeente of uw sociaal wijkteam/CJG.
PGB Wlz (Wet langdurige zorg) betreft langdurige en intensieve zorg. Deze vraagt u aan bij het zorgkantoor. Aanvullende informatie over PGB vindt u hier: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/persoonsgebonden-budget-pgb

DOELGROEP

Onze expertise ligt voornamelijk op de doelgroep waarbij,

 • Gedragsproblemen voorkomen

 • School/Werk problemen voorkomen

 • Autisme spectrum stoornis

 • ADHD

 • ODD

 • ADD

 • Hechtingsstoornis

 • Licht verstandelijke beperking

 • Zelfredzaamheid vergroten

 • Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Ambulante Jeugdhulp maakt gebruik van de Verwijsindex. Ambulante Jeugdhulp hecht een grote waarde aan de zorgvuldigheid van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kijk op de website Multisignaal.nl.

RECENSIES

Samenwerkingspartners