ONZE WERKWIJZE

Ambulante Jeugdhulp is er voor kinderen, jongeren en volwassen met psychosociale problematiek die thuis of elders wonen.

We bieden zorg in de door u gewenste omgeving. Dit kan thuis zijn, op school, werk, sportclub of elders.

Onze zorg is 7 dagen per week toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond of problematiek. De reden tot ondersteuning is zeer divers. Sommige jongeren hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie.

 • Gedragsproblematiek
 • Opstandig gedrag, ODD
 • Autisme: klassiek, asperger en PDD-NOS
 • Concentratieproblematiek: ADHD, ADD
 • Hechtingsproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking
 • Opvoedondersteuning
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding

Intake en evaluatie

In een intakegesprek wordt er samen met de jongere en verzorgers een plan van aanpak opgesteld. Hierbij staat de hulpvraag centraal. We maken samen afspraken om naar een doel toe te werken.

Op basis van het plan zoekt Ambulante Jeugdhulp de begeleider die het beste aansluit bij de jongere en het gezin.. Deze gaat zo snel mogelijk aan de slag om de gestelde doelen te behalen.

Tussentijds evalueren we om te bespreken hoe de aanpak werkt en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze gesprekken worden gevoerd op een locatie die aansluit bij de wensen van het gezin.

We bieden ambulante hulp in de verschillende vormen.
De vorm is afhankelijk van de hulpvraag en wens van de jongere
en verzorgers. Sommige jongeren hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie waarbij gedragsproblematiek kan voorkomen.

Ambulante Jeugdhulp is gespecialiseerd in de volgende zaken:

 • Eén-op-één begeleiding (thuis, school, stage, werk, sportvereniging of elders)
 • Opvoedondersteuning en advies aan verzorgers
 • Gesprekken met het gezin / systeem.- (Weerbaarheids)training
 • Groepsgesprekken
 • Psycho-educatie
 • Huiswerkbegeleiding
 • Sporten
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding