Onze Werkwijze

Ambulante Jeugdhulp biedt ondersteuning aan jeugdigen in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar in de Zuid-Holland regio Leiden en omstreken. Wij kunnen als interventie dienen wanneer er zich problemen voordoen op het gebied van:

  • Opvoeden en opgroeien als individu
  • Problemen zich voordoen binnen het gezin gericht op het kind en het systeem
  • Problemen zich voordoen op school of op werk
  • Opvoedingsondersteuning en benaderingswijze
  • Problemen zich voordoen in de ontwikkeling van een kind
  • Problemen zich voordoen in sociale situaties, omgang met anderen
  • Inzicht geven bij (gedrag) problematiek
  • Zelfredzaamheid vergroten

Vanuit een intakegesprek wordt er samen met de jongere en het gezin/systeem/ouders/opvoeders een plan van aanpak opgesteld welke aansluit op de hulpvraag. Samen met het kind en de opvoeders maken we afspraken om naar een doel toe te werken. Tussentijds houden we altijd een evaluatie, om te bespreken hoe de aanpak werkt en of daarin moet worden gekozen voor een andere wijze.

De hulpverlening die wordt geboden is niet alleen gericht op de jongere maar ook op de ouders. Ouders worden onder andere betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak. Zij zijn namelijk degenen die hun kind de juiste begeleiding moeten bieden. Kortom, niet alleen het kind wordt begeleid maar het hele gezin. Het is de bedoeling dat het gezin in de toekomst zelf in staat is om de problemen die zich voordoen op te lossen.

Wij werken voornamelijk in samenwerking met gemeenten en instellingen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een particuliere behandeling, hiervoor zullen de kosten niet worden vergoed. Om in aanmerking te komen voor een financiering kan er aanspraak gedaan worden bij de gemeenten voor een persoonsgebonden budget (PGB). Wij kunnen als zorgverlener ondersteunen in de aanvraag van een PGB, hiervoor kan contact met ons worden opgenomen.

Ambulante begeleiding valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Vraag bij het Wmo loket of het sociaal wijkteam van de gemeente waar u woont, naar de mogelijkheden. Vanuit de Wlz is met een Modulair Pakket Thuis (Mpt) de mogelijkheid voor ambulante begeleiding aan huis. Deze zorg vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).