ONZE MEDEWERKERS

  • De juiste match

    Jeugdzorg is maatwerk. Iedere situatie vraagt om een andere benadering. Een goede match tussen jongere en hulpverlener is belangrijk. Daarom besteedt Ambulante Jeugdhulp veel aandacht aan het vinden van een hulpverlener die optimaal aansluit bij uw situatie.

  • Opleiding en kennis

    Onze medewerkers beschikken over een relevante opleiding op het gebied van jeugdhulp en zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Zij hebben de juiste kennis over en affiniteit met de jongeren die zij begeleiden.

  • Betrouwbaar

    Alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) van maximaal 1 jaar oud. Hiernaast zijn ze AGB geregistreerd, hebben een aansprakelijkheidsverzekering en zijn aangesloten bij een klachtencommissie.

Zorgcoördinatoren

Foto Ilona

Ilona

Zorgcoordinator Aalsmeer en Amstelveen & Aalsmeer en Amstelveen

Even voorstellen: ik ben Ilona Olofsen. Sinds augustus 2019 werk ik met veel plezier als zorgcoördinator voor Ambulante Jeugdhulp in de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.

Gehoord en gezien worden, daar schort t wel eens aan in de hulpverlening.... vaak is er maar kort tijd, wordt er van de jongeren/ouders verwacht dat je op een ‘onpersoonlijke’ locatie komt voor een gesprek of werken er geen passende begeleiders met uw kind. Hier willen wij van ambulante jeugdhulp verschil in maken en hier werk ik met veel plezier aan mee in mijn rol als zorgcoördinator. Wat mij zo aanspreekt is de persoonlijke benadering, bij de jongeren thuis/op school of elders. Zo krijg ik een goed beeld van de situatie en kan ik een begeleider selecteren die het beste aansluit. Ook het korte lijntje met ouders/jongeren/verwijzer is heel prettig, eventuele ‘problemen’ worden zo snel opgelost.

Bent u op zoek naar ondersteuning of begeleiding in de regio Aalsmeer en Amstelveen neem dan contact op middels mail of telefonisch. Indien u mailt kan dit naar [email protected] of naar [email protected] of telefonisch naar 085-0517452 of 06-28519802

Foto Nicole

Nicole

Even voorstellen; Mijn naam is Nicole van Vliet en sinds januari 2020 werk ik, met veel plezier en enthousiasme, bij Ambulante Jeugdhulp. Het leuke aan werken bij Ambulante Jeugdhulp vind ik de toegankelijkheid en de uniekheid ervan en dit straal ik dan ook graag uit.

Ieder mens is uniek met eigen behoeften, mogelijkheden en beperkingen en ieder mens heeft behoefte aan- en recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing. Om jongeren en volwassenen zo effectief mogelijk te kunnen begeleiden, maak ik graag samen met het gezin of individu en de begeleider, de hulpverlening passend en op maat. Respect en gelijkwaardigheid vind ik hierbij erg belangrijk. Samen brengen we de hulpvragen in kaart zodat er direct, bij de start van de hulpverlening, de juiste zorg geleverd kan worden met als doel; stappen te maken richting een nieuwe toekomst met meer zelfregie en zelfredzaamheid. Samen met jou blijven we het proces en de voortgang bewaken door regelmatig te evalueren. Door evalueren blijven we scherp, hebben we een goed beeld van wat er nodig is en blijven we betrokken. Een persoonlijke benadering vind ik erg belangrijk en zorgt voor een duidelijk beeld van de situatie en hulpvraag.

Mijn kracht ligt bij het ondersteunen en motiveren van mensen die om, wat voor een reden dan ook, zijn vastgelopen. Samen staan we sterk en onderzoek ik graag samen wat wél mogelijk is, welke kansen we kunnen creëren en hoe we eigen kracht kunnen versterken.

Het team begeleiders, regio Midden-Holland zijn ervaren en kunnen aan een breed scala hulpvragen, hulpverlening bieden. Bijna alle begeleiders die werkzaam zijn in regio Midden-Holland werken 7 dagen per week op een locatie naar wens, hoe fijn is dat!

Bent u op zoek naar ondersteuning of begeleiding in de regio Midden-Holland of heeft u vragen, neem dan gerust contact op middels mail of telefoon. Indien u mailt kan dit naar [email protected] of telefonisch naar 085-0517455 of 06-28519803.

Hiam Melhem

Hiam

Zorgcoördinator Noord-Holland

 

Mijn naam is Hiam Melhem en ik ben werkzaam als zorgcoördinator in Noord-Holland.

Als ouder, kind en of jongere komt er een hoop op je af. Er zijn een hoop verwachtingen waar je van jezelf of van je sociale omgeving aan moet voldoen. Op het moment dat je die verwachtingen niet waar kan maken kan dit voor stress, obstakels, frustraties en eventuele (ontwikkeling) achterstanden zorgen.

Samen met jou wordt er gekeken waar je tegen aan loopt? Wat je nodig hebt? En hoe wij dit het beste kunnen bewerkstelligen? Aan de hand daarvan worden er samen doelen opgesteld met als streven om de kwaliteit van het leven te kunnen verbeteren.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 085-0517453 of 06-28563501 of email adres: [email protected]

Foto Marc

Marc

Zorgcoördinator Holland Rijnland

 

Ieder kind heeft eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Soms kan het echter lastig zijn om je te ontwikkelen of te voldoen aan taken of vragen vanuit je omgeving.

Als zorgcoördinator kijk ik samen met jou welke zorgvragen er zijn en op welke manier we jou hierin kunnen ondersteunen.

Iedereen verdient het om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Samen gaan we hier vol passie mee aan de slag!

 

Voor meer informatie neem contact op via de mail: [email protected]
of telefonisch via: 071-5291442 of 06-43082262

Male professor sitting on the table and teaching mathematics from whiteboard at high school.

School ondersteuners

Zorgcoördinator Schoolondersteuning

 

Wij geloven erin dat jeugdhulpverlening en onderwijs elkaar kunnen en moeten aanvullen.
Bij Ambulante Jeugdhulp maken we het verschil door zo snel mogelijk begeleiders met veel ervaring in de jeugdhulpverlening in te zetten op scholen. Waardoor scholen en leerlingen niet onnodig lang hoeven te wachten op passende ondersteuning. Ik vind het belangrijk om daarbij volledig aan de vraag van de school te voldoen. Ik zorg daarom voor een optimale match tussen begeleiders en leerlingen of scholen. Ik ben trots op het ‘één begeleider voor de hele school’-concept van Ambulante Jeugdhulp. Waarbij één begeleider vraaggericht en preventief meerdere leerlingen van een school kan begeleiden.

Met veel enthousiasme ondersteun ik scholen om dit concept volledig afgestemd op hun school uit te voeren. Of u nu ondersteuning zoekt voor een enkele leerling, een klas of de gehele school, ik denk graag met u mee hoe uw school kan samenwerken met Ambulante Jeugdhulp.

Scholen in Noord Holland en Zuid Holland kunnen in contact met mij komen door te bellen naar 06-28519799 of te mailen naar [email protected]

1553581463032

Rogier

Zorgcoördinator Utrecht West

Ik zal mezelf even voorstellen, Rogier Comello en werk sinds eind een aantal maanden als zorgcoördinator bij Ambulante Jeugdhulp in Utrecht West. Ambulante Jeugdhulp is opgericht in 2018 uit passie, om de Ambulante zorg te verbeteren. De oprichters van Ambulante Jeugdhulp zagen dat de hulpvraag van jongeren niet aansloot op het aanbod van Ambulante zorg. Er waren veel wisselende begeleiders en deze hadden te weinig stevigheid om aan de hulpvraag van de jongere te voldoen. Op het moment is de ondersteuning vanuit Ambulante Jeugdhulp zeer divers, dit kan variëren van een maatje tot intensieve begeleiding in de thuis of schoolsituatie.

Belangrijk is dat jong en oud zichzelf kan zijn, met zijn eigen verhalen, talenten, mogelijkheden en krachten. Bovendien is het belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt zonder oordeel en de er tijd wordt genomen om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Soms heeft de hulpvrager gespecialiseerde hulp nodig om welke reden dan ook, wij als Ambulante Jeugdhulp willen samen met de hulpvrager en zijn sociale netwerk zorgen dat de hulpvrager weer de regie over eigen leven krijgt.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 085-0517457 of 06-28519799 of email adres: [email protected]

Foto Amel

Amel

Zorgcoördinator Krimpen & Capelle aan den IJssel

Mijn motto is " Maatwerk staat gelijk aan succes". Ik ben gestart als zorgcoördinator vanuit de passie en visie om goede zorg te leveren. Door mijn jarenlange ervaring binnen de verschillende facetten van de zorg & welzijn ben ik van mening dat maatwerk de sleutel is tot succes.

Ik ben een daadkrachtige zorgcoördinator die visie boven missie plaatst. Daarnaast beschik ik over een helikopterview waardoor ik op een toegankelijke en efficiënte wijze de problematiek van het kind, de jeugdige, het gezin en het systeem onderzoek. Met als doel om  jullie beter in eigen kracht kan te zetten. Het investeren in het wederzijdse vertrouwen is van essentieel belang, om zo samen te bekijken wat er al goed gaat en hoe dit versterkt kan worden, hoe lastig sommige situaties ook kunnen zijn. Het contact is de basis van goede hulpverlening, waar ik graag in investeer. Hierbij zijn gelijkwaardigheid, respect en veiligheid de kernwaarden. Ik benader personen en situaties met een open houding en ben sensitief voor de verschillende culturen.

Mijn naam is Amel Kasmi en ik ben de zorgcoördinator in de regio Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Op zoek naar ondersteuning of begeleiding in de regio Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel? Neem gerust contact op met mij. U kunt mij contacten door te mailen  naar [email protected] of neem telefonisch contact op via 085-0517455 of 06-43232956

Foto Sabrina

Sabrina

Zorgcoördinator Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne JW & WMO

Ik ben Sabrina Jhagroe. Al tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat mijn hart bij “Jeugd” ligt. Van bijbaan in de kinderopvang als student naar woonbegeleider en ambulant begeleider jeugd als professional. Door de jaren heen heb ik ook nog een kijkje genomen in andere keukens van het sociaal domein. Zo heb ik gewerkt als algemeen maatschappelijk werker en als begeleider in de verslavingszorg. Toch voel ik mij nergens zo thuis als werken voor en met jeugdigen en hun gezinnen. Ik kan oprecht zeggen dat ik met veel plezier mijn functie als zorgcoördinator in de gemeente Hellevoetsluis vervul.

Een bekend gezegde waar de missie en visie van Ambulante Jeugdhulp op is gebaseerd is, “De jeugd is de toekomst”. Ik denk er precies zo over. Daarom is mijn missie als zorgcoördinator er voor te zorgen dat ik geen kans onbenut laat om jeugdigen en hun gezin te helpen deze toekomst  met beide handen te grijpen.

Als zorgcoördinator zorg ik ervoor dat de juiste begeleider gekoppeld wordt aan de jeugdige en diens gezin. Dat is de rede dat de intakes niet op locatie plaats vinden maar gewoon thuis in de vertrouwde omgeving. Hoewel de jeugdige degene is om wie het gaat, hebben wij altijd oog voor iedereen in het gezin.

Ik hecht veel waarde aan respect en gelijkwaardigheid. Dat wil zeggen dat de begeleiders in mijn team er niet zijn om je te vertellen wát je moet doen maar om samen met jou/jullie te kijken naar hoe wij het samen gaan doen. Ten alle tijden sta jij als jeugdige of ouder aan het roer van dit proces.

De kracht van het team in Hellevoetsluis is dat wij als het ware casusregie voeren en daardoor zeer betrokken zijn in de hulpverlening. Wij doen meer dan alleen het begeleiden maar zijn er ook om contact te onderhouden met andere hulpverleners en de gemeente. Zo hebben wij een goed beeld van wat er nodig is. Ik ben iemand die altijd kijkt naar wat wèl kan. Die visie draag ik ook uit naar mijn team.

Heeft u vragen, ondersteuning, bemiddeling of hulp nodig. Neem dan gerust contact met mij op met het volgende telefoonnummer: 085-0517459 of 06-28563498 of email naar: [email protected]