Missie & Visie

Wij willen de zingeving in het leven en de stabiliteit van jeugdigen bevorderen. Een bekend gezegde luidt ‘’de jeugd is de toekomst’’. Wij ondersteunen jongeren met hulpvragen op alle leefgebieden. Door echt te luisteren naar een cliënt en erkenning te geven aan het probleem, krijgen wij het vertrouwen om een band op te bouwen. Deze vertrouwensband maakt dat wij in samenwerking met de jongere het beste zoeken naar een oplossing die aansluit bij hun wensen.

Respect en waardering staat bij ons centraal. Wij willen ervoor zorgen dat de jeugdige weer volwaardig kan deelnemen in de maatschappij. Hierbij werken wij vanuit de kracht van de cliënt zelf. Door middel van empowerment kijken wij naar de competenties van de cliënt en gaan wij aan de slag deze te vergroten.

Om verandering te creëren is het belangrijk dat het systeem rondom een jeugdige mee verandert of inspeelt op de situatie. In overleg met ouders of opvoeders maken we afspraken die de ontwikkeling van een jeugdige bevorderen.

Wij vinden dat een positieve houding in het leven belangrijk is. Onze visie is dit ook uit te dragen naar de zorgvragers. Immers een positieve instelling zorgt ervoor dat er sneller resultaat kan worden behaald.