Ambulante Jeugdhulp is er voor jongeren in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar met gedragsproblemen of een verstandelijke beperking die thuis of zelfstandig wonen. Het merendeel van de jeugdigen woont thuis bij hun ouders/opvoeders waar tevens de bezoeken zullen plaatsvinden. Indien het wenselijk is bestaat de mogelijkheid op een neutrale locatie af te spreken.

In overleg met de jongere en de opvoeders worden er een aantal uren vastgesteld waarop wekelijks zaken zullen worden afgesproken, Elke week stellen wij een aantal uur per bezoek beschikbaar om tijdens persoonlijk contact hulp te bieden.

Wanneer er zich bij een kind gedragsproblemen voordoen, verstaan wij hieronder dat een kind dwars kan liggen, opstandig kan zijn, zich niet aan afspraken wil houden, snel driftig kan worden, anti-sociaal kan zijn en impulsief kan reageren.

Onze expertise ligt voornamelijk op de doelgroep waarbij,

  • Gedragsproblemen voorkomen
  • School/Werk problemen voorkomen
  • Autisme spectrum stoornis
  • ADHD
  • ODD
  • ADD
  • Hechtingsstoornis
  • Licht verstandelijke beperking
  • Zelfredzaamheid vergroten
  • Ondersteuning bij zelfstandig wonen