DOELGROEP

Onze expertise ligt voornamelijk op de doelgroep waarbij,

  • Gedragsproblemen voorkomen

  • School/Werk problemen voorkomen

  • Autisme spectrum stoornis

  • ADHD

  • ODD

  • ADD

  • Hechtingsstoornis

  • Licht verstandelijke beperking

  • Zelfredzaamheid vergroten

  • Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Ambulante Jeugdhulp maakt gebruik van de Verwijsindex. Ambulante Jeugdhulp hecht een grote waarde aan de zorgvuldigheid van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kijk op de website Multisignaal.nl.